Wysokość startu: 950 m
Czas lotu: 30-45 min
Darmowy odbiór!
Cena: 120 €