Wysokość startu: 750 m
Czas lotu: 15 - 25 min
Darmowy odbiór!
Cena: 90 €