Wysokość startu: 2200 m
Czas lotu: 40-50 min
Darmowy odbiór!
Cena: 190 €